Kontaktinformasjon

  • Utskrift

Styret består av:
 

Leder 
Pål Ask
35 98 13 85
plask007mellom small@hotmail.com

 

For privatpraktiserende tannleger
Tonje N. Johnsen
 
Nestleder
Per Fredrik Valle
35 95 00 27
pfrvallemellom small@online.no
 
For offentlige tannleger/UTV
Svanhild Syntsnes
 
Kasserer
Robert Austheim

Sekretær
Anette Fyringen

 

Varamedlem
Ellen S. Gjæver

 

 

Klagenemda
Magne Borge
35 55 38 70
magnemellom small@tannlegeborge.no
 
Kursnemda
Mai Kersten Gunnarsli
35 52 04 69
mai.gunnarslimellom small@gmail.com